Waktu perdagangan pertukaran opsyen

OPRA mentakrifkan istilah "semasa" yang bermaksud bahawa maklumat berkaitan dengan transaksi yang diselesaikan dalam masa 15 minit sebelum ini, dan "tertunda" bermaksud maklumat yang tidak lagi semasa. Walau bagaimanapun, OPRA tidak mengenakan yuran berdasarkan berasaskan penggunaan atau peranti untuk penggunaan data tertangguh. Setiap Penjual bertanggungjawab untuk mendapatkan perjanjian bagi setiap Pelanggan Bukan Profesional yang mana Vendor ingin memberikan maklumat pilihan terkini kepada terma dan syarat OPRA sebelum menyediakan Pelanggan Bukan Profesional dengan akses kepada maklumat tersebut.

OPRA mempunyai satu bentuk "Perjanjian Pelanggan" dalam bentuk berasaskan kertas "keras" dan bentuk "klik" pada elektronik yang boleh digunakan oleh Vendor untuk tujuan ini.

Sebagai contoh, seorang peniaga broker yang menggunakan maklumat yang disebarkan oleh OPRA secara dalaman dan mendistribusikannya kepada pelanggannya adalah Penjual dan Pelanggan. Sekiranya Pelanggan Profesional berurusan secara langsung dengan OPRA, yuran yang dibayar adalah berdasarkan bilangan peranti atau ID Pengguna yang Pelanggan Profesional mempunyai yang mampu menerima maklumat OPRA merujuk kepada yuran ini sebagai "yuran berasaskan peranti" atau berdasarkan jumlah "wakil berdaftar" yang Pelanggan Profesional mempunyai OPRA merujuk kepada yuran ini sebagai yuran Pelanggan Profesional "kadar" perusahaan.

jam perdagangan tukaran opsyen
jam perdagangan tukaran opsyen

Dalam kes ini, Vendor membayar yuran "berasaskan penggunaan" kadang-kadang dipanggil "per-pertanyaan" bayaran kepada OPRA untuk penggunaan maklumat oleh Pelanggan Profesional. Kebanyakan Vendor OPRA terlibat dalam perniagaan menyebarkan maklumat pasaran dari pelbagai pasaran sekuriti bursa saham dan pasaran niaga hadapan komoditi, dan banyak menyebarkan maklumat pasaran dari pasaran di negara lain serta U.

Ahli-ahli OPRA terdiri daripada bursa sekuriti negara yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa "Suruhanjaya" untuk menyediakan pasaran bagi penyenaraian dan perdagangan opsyen-opsyen sekuriti yang diperdagangkan. OPRA juga menyebarkan jenis maklumat lain yang berkaitan dengan perdagangan opsyen di pasaran Peserta OPRA, seperti jumlah kontrak opsyen yang diniagakan, minat terbuka dan akhir ringkasan hari.Seperti yang diterangkan di tempat lain di laman web ini, Pelanggan Profesional juga boleh mengontrak dengan Vendor untuk menerima maklumat pilihan. Seorang Vendor boleh menghantar semula atau mengagihkan maklumat pilihan secara selektif atau berterusan, jam perdagangan tukaran opsyen. Oleh itu, jika Vendor merangkumi maklumat pilihan dari pasaran seorang Peserta Pertukaran berhubung satu siri pilihan, Penjual juga mesti memasukkan maklumat yang boleh dibandingkan dengan bentuk siri yang sama di setiap pasaran Peserta Pertukaran lain yang maklumatnya disebarkan oleh OPRA. Yuran Pengagihan Semula adalah lebih rendah untuk perkhidmatan "Penjual sahaja" berasaskan Internet. Setiap Penjual bertanggungjawab untuk mendapatkan perjanjian jam perdagangan tukaran opsyen setiap Pelanggan Bukan Profesional yang kepadanya Vendor ingin menyediakan maklumat pilihan terkini kepada terma dan syarat OPRA sebelum menyediakan Pelanggan Bukan Profesional dengan akses kepada maklumat tersebut. Kebanyakan Vendor OPRA terlibat dalam perniagaan menyebarkan maklumat pasaran dari pelbagai pasaran sekuriti bursa saham dan pasaran niaga hadapan komoditi, dan banyak menyebarkan maklumat pasaran dari pasaran di negara lain serta U. "Pelanggan" adalah entiti jam perdagangan tukaran opsyen seseorang yang berhak untuk menggunakan maklumat yang disebarkan oleh OPRA "secara dalaman," i. Walau bagaimanapun, di bawah syarat Vendor Vendor Perjanjian tidak dibenarkan untuk mengecualikan maklumat atau selainnya mendiskriminasi berdasarkan pasaran di mana suatu transaksi berlaku atau sebut harga telah dimasukkan.


Oleh itu, jika Vendor merangkumi maklumat pilihan dari pasaran seorang Peserta Pertukaran berhubung satu siri pilihan, Penjual juga mesti memasukkan maklumat yang boleh dibandingkan dengan bentuk siri yang sama di setiap pasaran Peserta Pertukaran lain yang maklumatnya disebarkan oleh OPRA.

Seperti yang diterangkan di tempat lain di laman web ini, Pelanggan Profesional juga boleh mengontrak dengan Vendor untuk menerima maklumat pilihan. Sekiranya Penjual memasuki perjanjian dengan Pelanggan Profesional, pelbagai cara alternatif untuk berbuat demikian yang tersedia untuk Pelanggan Bukan Profesional juga tersedia untuk Pelanggan Profesional.

OPRA juga menyebarkan beberapa jenis mesej pentadbiran. Perjanjian Vendor menggambarkan hak Vendor untuk menerima maklumat dan mengagihkannya kepada pelanggannya e. "Pelanggan" adalah entiti atau orang yang berhak menggunakan maklumat yang disebarkan oleh OPRA "secara dalaman," i. Entiti atau orang yang menggunakan maklumat secara dalaman dan mendistribusikannya kepada orang lain adalah Penjual dan Pelanggan.

Seperti Pelanggan Nirlaba, Penjual mesti menerangkan cara bagaimana ia akan mendapat persetujuan Pelanggan Profesional dalam Exhibit A. Yuran Pengagihan semula adalah lebih rendah untuk perkhidmatan "Penjual sahaja" berasaskan Internet. Seorang Penjual mungkin menghantar semula atau mengagihkan maklumat pilihan secara selektif atau berterusan.


Walau bagaimanapun, di bawah syarat Vendor Vendor Perjanjian tidak dibenarkan untuk mengecualikan maklumat atau selainnya mendiskriminasi berdasarkan pasaran di mana suatu transaksi berlaku atau sebut harga telah dimasukkan.